400 000 svenskar ligger i riskzonen för undernäring.

Hur ser det ut i din kommun?

Se hur många som är i riskzonen för undernäring.

Sverige karta

Undernäring leder till förtida död, lägre livskvalitet, längre vårdtider, sämre svar på behandling och till stora kostnader för samhället. Sveriges landsting och kommuner lever inte upp till sina skyldigheter. Alla inom vård och omsorg är skyldiga att hitta, förebygga och behandla undernäring. Hur ser det ut hos dig?

Snabbfakta om undernäring

400 000 svenskar ligger i riskzonen för undernäring varje år.

Idag får bara var femte brukare inom äldreomsorgen som ligger i riskzonen hjälp.

Det finns en lagstadgad skyldighet att arbeta systematiskt med frågan.

Undernäring påverkar hela kroppen och i stort sett alla organ.

Undernäring går att behandla och förebygga.

Vägen till behandling av undernäring

Är svaret på någon av följande frågor ja ska vidare utredning göras. 
Därefter ska lämpliga insatser sättas in och resultatet ska följas upp.

Har personen ofrivilligt tappat i vikt? 

Finns det särskilda svårigheter att äta?

Har personen ett lågt BMI?

Läs hela rapporten

Sverige karta

Undernäring kan mycket väl vara det område inom vård och omsorg där klyftan är allra störst mellan den uppmärksamhet som ägnas åt det och dess betydelse. I ett land med en snabbt åldrande befolkning erbjuder åtgärder mot undernäring en enorm potential för att bättre hantera utmaningarna inom vården och omsorgen. Det är dags för nolltolerans mot undernäring.